Projektujeme a budujeme distribuční soustavu


Aby každý měl elektrickou energii, když ji potřebuje. Protože elektrická energie je neodmyslitelnou součástí našich životů.

Jsme staviteli a projektanty distribučních sítí vysokého i nízkého napětí. Pracujeme především pro provozovatele distribuční soustavy elektrické energie - E.ON Distribuce a.s. Zajišťujeme projekci a výstavbu nových sítí nízkého i vysokého napětí, opravy poruch a havarií v době bouřek a zimních námraz.

Pro naše zákazníky můžeme zajistit výstavbu nadzemních distribučních sítí nízkého a vysokého napětí, kabelová vedení nízkého i vysokého napětí a veřejné osvětlení. Dále výstavbu soukromých trafostanic pro velkoodběratele elektrické energie včetně soukomých rozvodů, rekonstrukce stávajících zastaralých sítí a trafostanic, opravy při poruchách a odborné poradenství v oblasti energetiky.
Veškeré stavby Vám můžeme dodat "na klíč". Tedy od návrhu po realizaci, včetně zajištění všech legislativních náležitostí.


© Energetika Boskovice spol. s r.o.