Veřejné světlení

Provádíme výstavbu a projektování nových i rekonstrukce starších veřejných osvětlení komunikací, parků a veřených prostranství. Ke stavbám Vám můžeme také zajistit veřejnoprávní projednání stavby (inženýring) a vydání územního rozhodnutí dle stavebního zákona. Celou stavbu vám můžeme dodat "na klíč".
Projektování veřejného osvětlení provádíme v souladu s normami ČSN EN 132 01. Námi navržené veřejné osvětlení Vám zajistí maximálně bezpečný provoz na komunikacích a minimální míru kriminality na veřejných prostranstvích.